Anna M. Piaseczna Terapeuta


Terapeuta  Anna M. Piaseczna

Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego oraz Akademii Psychologii Terapeutycznej w Łodzi.

Pedagog, terapeuta, edukator i trener który z pasji i zamiłowania do rozwoju intelektualnego i wrodzonego potencjału krytego w każdym dzieckiem wspiera rodziny i poszerza wiedzę nauczycieli w Europie.

EDUKACYJNIE

Prowadzi zajęcia dla dzieci i młodzieży, warsztaty dla rodziców i nauczycieli w Europie oraz tworzy materiały terapeutyczne i edukacyjne.  Zajmuje się nowoczesną edukacją, intelektualnym rozwojem dzieci oraz kształtowaniem umysłu dziecka od najmłodszych lat.  Współpracuje również z organizatorami Międzynarodowych Targów Edukacyjnych podczas których wypowiada się na temat neurodydaktyki.

TERAPEUTYCZNIE

Od wielu lat zajmuje się problematyką wczesnego dzieciństwa. Pomaga dzieciom zrozumieć ich emocje i zachowania a rodziców reakcji na nie.  Pomaga dzieciom z zaburzeniami rozwoju, upośledzeniem umysłowym, problemami z uzależnieniem oraz zaburzonymi relacjami z rówieśnikami lub rodzicami.