Dr Przemysław Mikulski Neurolog


Neurolog Dr Przemysław Mikulski

Ukończyłem Akademię Medyczną w Poznaniu w 1991 roku. Posiadam specjalizację I° z chorób wewnętrznych oraz tytuł specjalisty neurologa. Pracowałem w Oddziale Neurologii Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie oraz w Oddziale Neurologii Powiatowego Centrum Zdrowia w Otwocku. Zdobyłem także bogate doświadczenie w pracy w Poradni Neurologicznej, również na terenie Anglii. W ramach swojej codziennej praktyki zawodowej zajmuję się diagnozowaniem i leczeniem chorób układu nerwowego, m.in: bólów głowy, zespołów bólowych kręgosłupa, padaczki, choroby Parkinsona, choroby Alzheimera, neuropatii, chorób demielinizacyjnych oraz naczyniowych mózgu. Nieustannie rozwijam swoją wiedzę uczestnicząc w kursach i szkoleniach. W swojej codziennej pracy przykładam dużą wagę do nawiązywania dobrego kontaktu z pacjentem. Jestem przekonany, że obok głębokiej wiedzy medycznej indywidualne podejście do każdego pacjenta jest niezbędnym warunkiem trafnej diagnozy oraz skutecznego leczenia.