Terapia dla dzieci


Terapia dla dzieci

Rodzice, często borykają się z różnymi problemami wychowawczymi lub edukacyjnymi u swoich dzieci. Dzieje się tak na różnych etapach życia dziecka i w różnym nasileniu. Niestety często sami rodzice nie potrafią sobie poradzić z tego typu problemami i wtedy nieoceniona staje się pomoc terapeuty dziecięcego.


W naszej ofercie znajdą Państwo:


 • Konsultacje dla rodziców, znajdujących się w kryzysach wychowawczych, jak i poszukujących odpowiedzi na pytania związane z rozwojem dzieci.Konsultacje przeznaczone są dla rodziców, którzy:
  - chcieliby wspierać rozwój dziecka,
  - znajdują się w sytuacji konfliktu okołorozwodowego,
  - chcieliby pomóc dziecku przeżyć rozwód rodziców lub poradzić sobie z nową sytuacją rodzinną,
  - czują, że potrzebują wsparcia w tym, co przeżywają jako rodzice – złości, bezradności, lęku, - rodzina została dotknięta chorobą lub śmiercią bliskiej osoby.

 • Spotkanie z terapeutą dla dzieci.
  Podczas spotkania można zasięgnąć porady związanej z rozwojem dziecka, zapytać się o wszelkie problemy przy jego wychowywaniu, a także pozwolić zaobserwować dziecko podczas zabawy czy interakcji z rodzicami.

  Korzyści ze spotkań z terapeutą:
  - możliwość rozmowy i podzielenia się swoimi obawami, spostrzeżeniami z doświadczonym terapeutą dziecięcym;
   - poznanie i analiza przekonań, potrzeb i zachowań rodziców i dzieci;
  - dotarcie do przyczyny problemów i uzyskanie wsparcia w ich rozwiązaniu;
   - zmniejszenie napięć emocjonalnych związanych z procesem wychowywania dziecka.

  Nasz terapeuta pomoże w takich przypadkach jak:
  - zaburzenia rozwojowe u dziecka (autyzm, zespół Aspergera, Mutyzm Wybiórczy)
  - zaburzenia zachowania (ADHD – zespół nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi, ADD – zespół zaburzeń koncentracji uwagi)
  - ocena potencjału intelektualnego oraz poziomu rozwoju funkcji poznawczych (pamięci, koncentracji, spostrzegania, opóźnienie rozwoju psychoruchowego)
  - specyficzne trudności w nauce: dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia, dysortografia
  - ocena osiągnięcia dojrzałości szkolnej 
  - praca z dzieckiem uzdolnionym
  - procesy integracji sensorycznej
  - problemy z motoryką dużą i małą
  - problemy emocjonalne i wychowawcze dzieci i młodzieży innych trudności
  - zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży wymagające wsparcia psychologicznego
  - zaburzenia adaptacyjna
  - zaburzenia lękowe


Galeria


TOP Medical Clinic|
TOP Medical Clinic|