Logopedia


Logopedia

Logopeda zajmuje się badaniami i wykonywaniem działań praktycznych obejmujących obszary oceny, w jakim stanie jest rozwój mowy, a także przeprowadzaniem terapii z osobą, która posiada problem w postaci zaburzeń komunikowania się.

Zakres usług:

  • Badanie logopedyczne:
- rozpoznanie logopedyczne
- określenie, czy należy podjąć terapię logopedyczną
- praktyczne wskazówki do pracy w domu
- ewentualne wskazania do konsultacji z innymi specjalistami (np. neurologiem, laryngologiem, psychologiem)
  • Terapia mowy dla dzieci z opóźnieniem rozwoju mowy tzn. niemówiących lub mało mówiących
  • Terapia dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (z wykorzystaniem elementów Metody Krakowskiej)
  • Terapia wad wymowy dla dzieci i dorosłych m.in.: seplenienie, reranie, mowa bezdźwięczna, niewyraźna wymowa
  • Terapia dzieci z Zespołem Downa
  • Terapia dzieci z alalią
  • Terapia osób dorosłych z afazją po udarach mózgu i innych organicznych uszkodzeniach mózgu
  • Terapia dzieci i młodzieży z dysleksją oraz innymi specyficznymi trudnościami w nauce czytania I pisania
  • Terapia dzieci zagrożonych dysleksją (przed rozpoczęciem nauki czytania i pisania) tj. ze skrzyżowaną lateralizacją i z zaburzeniami linearnego przetwarzania informacji

Galeria


TOP Medical Clinic|
TOP Medical Clinic|
TOP Medical Clinic|